effekterna av stämplad konkreta uteplats på hem värde

Vilka är effekterna av en Stämplad betong uteplats på hem värde?

En stämplad betong uteplats kan göra en iögonfallande tillägg till någon landskapsarkitektur. Även om det gäller att landskaps tillför värde till ditt hem, är frågan hur mycket kan en stämplad konkreta uteplats lägga till ditt hem värde?

Det sägs att göra någon form av uppgraderingar, innanför eller utanför, förbättrar värdet av ett hem. Vanligtvis kommer uppgraderingar i platser som köket lägga nästan 90 procent till hem värde. Tyvärr är detta inte fallet med en stämplad konkreta uteplats. Medan landskaps som helhet ökar värdet på ditt hem, är det inte lika mycket som andra förbättringar av ditt hem.

Stämplad betong uteplats ger mer av en kantsten överklagande sedan något annat. Detta beror delvis på att konkreta uteplatser kräver löpande underhåll. Hårda vintrar eller alltför fuktiga och varma somrar kan få dem att spricka. Komplicerad installation och efterföljande reparationer kan vara: det värde som inte går upp.

På de flesta marknader, kan en stämplad konkreta uteplats lägga upp 15 procent till ett hem värde, även om detta kan vara en hög uppskattning. Så, medan en stämplad konkreta uteplats inte tillför mycket i värde, gör den att lägga en massa i curbvädjan, göra ditt hem mer attraktiv för potentiella köpare.