trädgårdsdamm vattenpump underhåll

För att vara säker på att din trädgård damm vatten förblir ren nog för fisk och vattenväxter för att kunna leva hälsosamt i, måste du lära dig att göra en del trädgårdsdamm vattenpump underhåll. Livslängden på din damm och dess invånare kommer att bero på hur väl din vattenpump filtrerar bort avfallet från vattnet,. Steg 1 – Filter gör skillnaden, Se till att du håller din damm vattenpump filter förändrats betyder skillnaden i hur väl pumpen kommer att fungera på att hålla din damm vatten rent. Ett smutsigt filter så småningom kommer att leda till träskor och säkerhetskopiering av avfall i din dammens rena vattenområden. Om du har fisk i din damm, är det nödvändigt med en ren filter för fisken att ha rent vatten, Steg 2 – Behåll rätt flöde,. Du måste se till att din vattenflöde förblir densamma och oftast kommer det om pumpen hålls ren och filtret ändras i tid. Du kommer att vilja din flödeshastigheten vara åtminstone hälften av volymen av hela dammen och detta är ett minimum som krävs flödeshastighet för korrekt vattenflöde. Följ tillverkarens rekommendationer för pumpens vattenflöde beroende på mängden vatten det kommer att användas för, Steg 3 – Håll ett regelbundet schema för pump underhåll,. Få en kalender och se till att markera datumen för när du utför någon vattenpump underhåll trädgård och schemalägga nästa gång för samma uppgift i enlighet därmed. Tidpunkten för underhålls betyder allt i din vattenpump fungerar.