miljövänliga färgborttagnings kemiska alternativ

Mineraltvättsoda

SoyGel

Borax och ammoniak

De flesta färgborttagnings kemiska tillsatser som du hittar på hyllan i din lokala butik är mycket frätande och farlig. En färgborttagning kemikalie är utformad för att bryta ned bindningen av färgen till ytan. Denna åtgärd skapar värme som kan leda till brand, kan också orsaka blindhet och lungskador samt brännskador. Nedanstående information kommer att dela med dig färgborttagning kemiska alternativ som är naturliga och miljövänlig.

Du hittar den här produkten i avsnittet tvätt. Använd handskar när du arbetar med det och upptäcka testa den. Blanda tvätt soda med lite vatten för att göra en tjock pasta. Du sprider den och låt det stå en dag och samtidigt hålla den fuktig genom imma det. Skölj bort det och skala bort färgen.

Detta är en produkt som har en mycket svag lukt, icke-frätande, icke-toxisk och biologiskt nedbrytbar. Fungerar utmärkt på blybaserade färger och arbetar också snabbt och det kan användas inomhus.

Borax och ammoniak båda återfinns i miljövänliga sorter och båda, när de blandas med vatten, kan användas för att strippa färg. Blanda en kopp borax och en kopp ammoniak till en liter vatten och svamp på färgen.