posten dörren målning tips

Tips ett: Ta bort dörrhandtag

Tips två: Ram och gångjärn

Tips tre: Skydda Floor

Tips fyra: andra beläggning

Posten dörren, ramar, fönster och skåp är normalt tillverkade av trä eller metall, som måste målas på ett visst sätt. Nedan finns några målning tips, som uppmanas att komma ihåg när man målar. Dom är

Se alltid till att ta bort dörrhandtag och lås medan målning på väggen.

För det andra, måla ramen av dörren och på gångjärnen av dörren också. Måla den inre gångjärns av dörren i endast en riktning. Man kan applicera färgen med hjälp av en rulle och en borste. Gångjärnen kan rengöras med hjälp av alkohol. Du kan täcka gångjärnen av dörren med gummi cement för att förhindra att målning och den kan skalas av efter det fulla målningen av dörren är avslutad.

Medan måla posten dörren, se till att sätta lite kartong under dörren för att skydda golvet från färgen.

När färgen torkat kan du även använda en andra beläggning av färg försiktigt på dörren. Se till att använda en fyra-tums skum rulle och en borste för att hålla färgen stadigt. Byt ut dörr fixturer först efter det att färgen har torkat.