varmgarage: hur man väljer rätt storlek värmare

Forcerad luftvärmare

Lågintensiva infravärmare

När du bestämmer att du vill ha en varmgarage, måste du välja en värmare. Det finns ett antal olika värmare tillgängliga. De två rekommenderade värmare för ett garage är en forcerad luftvärmare och en lågintensiv infravärmare. Vara säker på att du inte köper en högintensiv infrarödvärmare eftersom dessa är farliga att använda i ett garage.

Storleken av värmaren du behöver kommer att bestämmas av ett antal variabler. Du kommer att behöva ta hänsyn till storleken på garaget, klimatet och den önskade arbetstemperaturen i garaget. Värmaren kommer att mätas i BTU. BTU är British Thermal Units och ju högre BTU desto mer värme värmaren kommer att producera.

Om du väljer att köpa en forcerad luftvärmare, bör du leta efter något inte mindre än 45.000 BTU om du har en 2 bil garage. 60.000 BTU rekommenderas för en tre bil garage. Dock kommer klimatet i ditt område har mycket att göra med att välja din värmare. De i områden med mycket kallt vinterklimat har tillämpat tvångsluftvärmare upp till 80.000 BTU utan problem.

Lågintensiva infravärmare använda en annan process för att höja temperaturen på ditt garage. En två bil garage kan värmas adekvat med en 30.000 BTU enhet. En 50.000 BTU enhet rekommenderas för en tre bil garage. Återigen kommer områden med extrem kyla antagligen att öka dessa nivåer för adekvat värme under vintermånaderna.